Koszty procesu windykacyjnego – ile wynoszą i kto ponosi koszty windykacji pożyczki?

Wszystkie firmy pożyczkowe podkreślają konieczność terminowego regulowania należności. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy mamy opóźnienie w spłacie rat? Czy może spotkać nas windykacja długu, ile wynoszą koszty windykacji pożyczki i co w praktyce oznacza ten termin?

Windykacja – to pojęcie budzi nieprzyjemne skojarzenia i dużo obaw. Nie bez przyczyny – jeszcze do niedawna koszty windykacji potrafiły być o wiele większe, niż kwota pożyczki. Obecnie kwestia wysokości opłat windykacyjnych jest uregulowana. Nie zmienia to jednak faktu, że windykacja nie jest niczym przyjemnym. Jeśli zastanawiamy się nad wzięciem pożyczki lub mamy problemy ze spłatą już zaciągniętego zobowiązania – warto sprawdzić, czym w praktyce jest proces windykacyjny.

Koszty procesu windykacyjnego – ile wynoszą i kto ponosi koszty windykacji pożyczki?

Ustawa antylichwiarska – kogo obciąża kosztami windykacji?

Niegdyś kwestie wysokości opłat za monity, a także wysokość odsetek nie była uregulowana. To prowadziło do wielu nadużyć, a środki pozyskane z opłat windykacyjnych często wielokrotnie przekraczały kwotę pożyczki. Ta sytuacja zakończyła się wraz z uchwaleniem ustawy antylichwiarskiej. Jest to nazwa umowna, gdyż tak naprawdę chodzi nie tylko o ustawę z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ale też o cały pakiet zmian w przepisach Prawa Bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego czy Kodeksu karnego.

Zgodnie z przepisami firmy pożyczkowe mają prawo obciążać kosztami windykacyjnymi tych klientów, którzy nieterminowo spłacają swoje zobowiązania. Jednocześnie ustawa antylichwiarska wprowadziła limit opłat windykacyjnych, czego skutkiem jest większa ochrona konsumentów.

Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki

Maksymalne odsetki za opóźnienie wylicza się na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego. Czytamy w nim:

 • 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
 • 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Oznacza to, że najważniejszą dla nas informacją będzie aktualna wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. W 2020 roku ta wartość zmieniała się aż 3 razy:

 • do 17 marca obowiązywała wartość, która nie zmieniła się od 2015 roku, czyli 1,5;
 • od 18 marca stopa referencyjna wyniosła 1,0;
 • po 9 kwietnia stopa referencyjna została zmniejszona do 0,50;
 • od 29 maja stopa referencyjna ma rekordowo niską wartość 0,10.

Aby obliczyć wysokość maksymalnych odsetek do wartości stopy referencyjnej NBP dodajemy 5.5 punktów procentowych, a całość mnożymy razy dwa. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 11,2%. (5,6%. x 2).

Przykład:

Załóżmy, że styczniu br. pożyczyliśmy 3000 zł od firmy X. Zgodnie z cennikiem firmy powinniśmy oddać 3600 zł, jednak data spłaty minęła 1 lutego (jako, że to sobota, to data spłaty została przesunięta na 3 lutego, zaś odsetki naliczane są od kolejnego dnia roboczego, czyli 4 lutego). W tym czasie nie skorzystaliśmy z żadnej formy przedłużenia pożyczki lub jej refinansowania.

Aby obliczyć wysokość odsetek za opóźnienie, należy pomnożyć stawkę odsetek przez kwotę zadłużenia oraz liczbę dni (kalendarzowych) po terminie płatności. Otrzymany wynik musimy podzielić przez 365 dni. Przy obliczeniach musimy wziąć pod uwagę to, że w czasie trwania zadłużenia stopa referencyjna NBP zmieniła się aż 3 razy:

przeliczenie kosztów windykacji pożyczki

Windykacja chwilówek bez tajemnic. Krok po kroku

Naliczenie odsetek karnych

Odsetki są naliczane już od 1 dnia po upływie terminu spłaty. Wysokość odsetek karnych jest regulowana przez Kodeks Cywilny i zależy wprost od wysokości stopy referencyjnej NBP. Obecnie maksymalna wysokość odsetek karnych wynosi 11,2%.

Działania upominawcze

Na tym etapie pożyczkodawca kontaktuje się z nami za pomocą e-maili, telefonów, SMS-ów oraz pism wysyłanych listami poleconymi.

Z reguły każdy monit jest dodatkowo płatny, zgodnie z tabelą opłat danego pożyczkodawcy. Najdroższe dla nas będą pisma pocztowe, ich średni koszt wynosi ok. 10 zł. Kosztowne mogą być także e-maile i telefony, gdyż oprócz kosztów połączenia pożyczkodawca może doliczyć koszt pracy osoby obsługującej tę formę kontaktu. Tutaj musimy być gotowi na koszt ok. 20-50 zł (w zależności od liczby połączeń i e-maili). Kolejnym krokiem jest windykacja terenowa, która nie jest zbyt popularna, ale jest kosztowna. Jej cena wyniesie od 100 zł w górę.

Na tym etapie firma pożyczkowa może przekazać nasz dług i jego obsługę firmie windykacyjnej. Może to nastąpić poprzez sprzedaż długu lub przez konieczność uiszczenia prowizji w razie sukcesu w odzyskaniu długu (2-10%). Wysokość prowizji jest najczęściej kwotą doliczoną do naszego długu.

Do marca 2020 maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów była równa sumie 25% całkowitej kwoty kapitału i 30% tej kwoty w stosunku rocznym. Aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie jest Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W jej zapisach znajdziemy informację, że dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni suma maksymalnej wysokość kosztów zmniejszyła się do 15% całkowitej kwoty kapitału kredytu i do 6% tej kwoty w stosunku rocznym. Dla zobowiązań z datą płatności krótszą niż 30 dni maksymalny koszt to 5% całkowitej kwoty kredytu. Pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu.

Przekazanie informacji do baz dłużników

Po 60 dniach od daty spłaty nasze dane zostaną przekazane do baz dłużników. W większości przypadków będzie to BIG, BIK, ERIF lub inne bazy dłużników.

Skierowanie na drogę sądową

Jeśli sprawy nie da się załatwić polubownie, wówczas jest ona kierowana na drogę sądową. Najczęściej sprawa trafia do e-Sądu, który wydaje nakaz płatności. Odwołanie od niego kieruje sprawę do zwykłego sądu.

Egzekucja komornicza

Ten etap następuje po rozprawie sądowej, która zakończyła się niekorzystnie dla dłużnika. To ostateczny krok do ściągnięcia należności i może się wiązać m.in. z zajęciem wynagrodzenia lub rachunku bankowego.

Kto płaci za koszty windykacji – czy zawsze dłużnik?

Pożyczkodawca może obciążyć pożyczkobiorcę kosztem windykacji, jednak jej maksymalna wysokość jest precyzyjnie określona w przepisach. Dlatego słusznym będzie stwierdzenie, że najpierw koszty windykacji ponosi pożyczkodawca, a jeśli proces windykacyjny zakończy się spłatą, wówczas całość lub część tych kosztów ostatecznie pokryje dłużnik.

Jak wysokie mogą być koszty windykacji i jak samodzielnie je obliczyć?

Być może zastanawiamy się, ile może nas kosztować niespłacenie pożyczki w terminie. Aby to obliczyć musimy pamiętać, z czego może się składać nasze zadłużenie:

 • wysokość pożyczki – kwota kapitału, który pożyczamy;
 • odsetki umowne – ich wysokość znajdziemy się w umowie pożyczkowej;
 • odsetki karne – należy pomnożyć kwotę zadłużenia przez stawkę odsetek (obecnie 11,2% oraz liczbę dni po terminie płatności. Wynik należy podzielić przez 365 dni. W sieci znajdziemy kalkulatory odsetkowe, które wykonają te obliczenia za nas;
 • opłaty pozaodsetkowe – m.in. upomnienia, monity i obsługa windykacji (również przez zewnętrzną firmę). Ich wartość można znaleźć w tabeli opłat danego pożyczkodawcy, która powinna być dołączona do umowy;
 • opłata sądowa – zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata wynosi od 30 zł do 1000 zł. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tys. zł, opłata wynosi 5% od głównej kwoty należności.
 • egzekucja komornicza – zgodnie z nowelizacją Ustawy o kosztach komorniczych z 2019 roku dodatkowa należność to 10% wartości długu, nie mniej jednak niż 200 złotych.

W których firmach pożyczkowych możemy wydłużyć termin spłaty pożyczki?

Smart Pożyczka – firma oferuje przedłużenie terminu spłaty o tyle dni, na ile została udzielona pożyczka. Koszt przedłużenia dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni to 309 zł.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

smartpozyczka

Pożyczasz
500
Oddajesz
500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 200.00
do 3000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni
Uwaga!
Smart pożyczka należy do spółki Aventus Group Sp. z o.o. Spółka ta jest właścicielem także innych marek pozabankowych: Niewielka pożyczka, Pożyczka Plus, Rata na Plus i Lew Pożyczka.

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

85 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 08:00 - 21:00
sob. - ndz.: 09:00 - 17:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 lat do 73 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 200 zł do 3 000 zł

Przelew środków: 15 min (jeśli pożyczkobiorca ma rachunek w tym samym banku co Smart Pożyczka)

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski,
Alior Bank,
Santander Bank Polska,
mBank,
Millennium Bank,
ING Bank Śląski.

Bazy sprawdzane przez firmę:

ERIF
KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- adres email,
- telefon komórkowy,
- dokument potwierdzający zatrudnienie bądź otrzymywanie stałego dochodu,
- polskie obywatelstwo.

NetCredit – pożyczkodawca umożliwia jednorazowe refinansowanie pożyczki. Wysokość opłaty jest zależna od kwoty pożyczki oraz terminu, na który ma zostać dokonane refinansowanie.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

netcredit

Pożyczasz
600
Oddajesz
696,84
Koszt
96,84
RRSO: 517,46%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 550.00
do 3000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 08:00 - 20:00
sob.: 08:00 - 17:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 20 lat do 70 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 550 zł do 3 000 zł

Przelew środków: w zależności od tego, kiedy Twój bank księguje przelewy

Konta bankowe pożyczkodawcy:

przelewy obsługiwane przez Blue Media

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK
ERIF
KRD
Infomonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- adres email,
- telefon komórkowy,
- polskie obywatelstwo,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Kuki.pl – firma umożliwia przedłużenie terminu spłaty o 7,14 lub 30 dni. Opcja przedłużenia jest dostępna dwukrotnie w czasie trwania pożyczki. Usługa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dla przykładowej pożyczki o wysokości 1000 zł koszt przedłużenia będzie następujący: o 7 dni – 132 zł, o 14 dni – 140 zł, zaś o 30 dni – 157 zł.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

kuki

Pożyczasz
500
Oddajesz
580,40
Koszt
80,40
RRSO: 513,59%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 500.00
do 5000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Dział Obsługi Klienta:
pon. - pt.: 08:00 - 22:00
sob. - ndz.: 09:00 - 17:00
Dział Windykacji:
pon. - pt.: 08:00 - 20:00
sob.: 09:00 - 17:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 20 lat do 75 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 500 zł do 5000 zł

Przelew środków: pożyczka wpłynie na Twoje konto nawet w ciągu 15 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski / Inteligo,
Pekao SA,
mBank / BRE Bank / MultiBank,
Santander / BZWBK / Kredyt Bank,
ING Bank Śląski,
Alior Bank / T-mobile / Bank BPH,
Millennium Bank,
Getin Bank.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK
ERIF
KRD
BIG
Infomonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- telefon komórkowy,
- adres email,
- polskie obywatelstwo,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Pożyczka Plus – w przypadku trudności ze spłatą, można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, które przedstawi możliwe rozwiązania umożliwiające spłatę. Mimo braku możliwości przedłużenia terminu spłaty, pożyczkodawca oferuje refinansowanie pożyczki. Dla przykładowej pożyczki w kwocie 1000 zł na 30 dni, koszt będzie wynosił 289 zł.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

pozyczkaplus

Pożyczasz
500
Oddajesz
500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 200.00
do 3000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni
Uwaga!
Pożyczka Plus należy do spółki Aventus Group Sp. z o.o. Spółka ta jest właścicielem także innych marek pozabankowych: Niewielka pożyczka, Smart Pożyczka, Pożyczka na Plus i Lew Pożyczka.

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

85 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 08:00 - 20:00
sob.: 09:00 - 17:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 lat do 73 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 200 zł do 3 000 zł

Przelew środków: 15 min (jeśli pożyczkobiorca ma rachunek w tym samym banku co Pożyczka Plus)

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski,
Millennium Bank,
Santander Bank Polska,
Alior Bank,
PEKAO S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

ERIF
KRD
BIG

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- telefon komórkowy,
- dokument potwierdzający zatrudnienie,
- polskie obywatelstwo,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Wandoo –  pożyczkodawca oferuje możliwość refinansowania pożyczki. Przy przykładowej pożyczce o wysokości 1000 zł koszt refinansowania na 14 dni wynosi 160 zł, a na 30 dni 250 zł.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

wandoo

Pożyczasz
500
Oddajesz
500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 3000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Biuro Obsługi Klienta:
pon. - pt.: 8:00 - 20:00
sob.: 9:00 - 17:00
Windykacja:
pon. - pt.: 8:00 - 20:00
sob.: 9:00 - 18:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 20 lat do 72 lat

Okres pożyczki: od 30 dni do 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 3 000 zł

Przelew środków: nawet 15 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

mBank,
Millennium Bank,
Alior Bank,
Santander Bank Polska,
PKO Bank Polski,
PEKAO S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

ERIF
KRD
BIG

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- adres email,
- telefon komórkowy,
- obywatelstwo polskie,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Viasms.pl – firma umożliwia ustalenie nowego lub dodatkowego terminu spłaty oraz sposobu jej dokonania. Ta możliwość jest dostępna po bezpośrednim kontakcie z pożyczkodawcą.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

viasms

Pożyczasz
500
Oddajesz
580,43
Koszt
80,43
RRSO: 514,00%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 08:00 - 20:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 20 lat do 72 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1500 zł

Przelew środków: nawet w ciągu 15 minut jeśli masz rachunek w tym samym banku co pożyczkodawca, w przeciwnym razie pieniądze otrzymasz maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych

Konta bankowe pożyczkodawcy:

mBank,
Orange Finanse,
PKO Bank Polski,
Inteligo,
Millennium Bank,
ING Bank Śląski,
PEKAO S.A.,
Alior Bank,
T-Mobile,
Bank BPH,
Santander Bank Polska,

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK
ERIF
KRD
BIG
Infomonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- adres email,
- telefon komórkowy,
- polskie obywatelstwo,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Vivus.pl – pożyczkodawca oferuje możliwość przedłużenia spłaty. Do wyboru mamy 3 opcje: na 7, 14 lub 30 dni. W zależności od wybranej opcji przy pożyczce o wysokości 1000 zł przedłużenie będzie nas kosztowało 108 zł, 115 zł lub 133 zł.

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

vivus

Pożyczasz
500
Oddajesz
500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 3000.00
OKRES:
od 30 dni
do 30 dni

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

E-mail:

kon...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

660...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 08:00 - 22:00
sob. - ndz.: 08:00 - 20:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: od 19 lat do 78 lat

Okres pożyczki: 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 3 000 zł

Przelew środków: nawet do 15 minut w zależności od tego, w którym banku posiadasz konto

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Alior Bank,
PEKAO S.A.,
Getin Noble Bank,
Millennium Bank,
PKO Bank Polski.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK
ERIF
KRD
BIG
Infomonitor
ZBP

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty (informacje z tego dokumentu należy podać we wniosku pożyczkowym),
- konto bankowe, którego jesteś jedynym właścicielem (niezbędne do potwierdzenia tożsamości i/lub wypłaty pożyczki),
- adres email,
- telefon komórkowy,
- polskie obywatelstwo,
- adres zamieszkania na terenie PL.

Koszty procesu windykacyjnego – podsumowanie

Proces windykacyjny to czynność, której chcieliby uniknąć wszyscy – zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Niezależnie od przyczyn opóźnienia w płatności, musimy pamiętać, że najważniejszy jest stały kontakt z pożyczkodawcą. Im wcześniej zasygnalizujemy mu problem z terminowym spłacaniem pożyczki, tym lepiej dla nas i naszego portfela.