Podatek od pożyczki. Kiedy należy go zapłacić?

faktury i komputer

Pożyczyłeś pieniądze i… co dalej? Czy powinieneś zapłacić podatek od pożyczki? A może jesteś w grupie osób, które nie muszą tego robić? W tym poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

W określonych sytuacjach będziesz zobligowany do odprowadzenia podatku od pożyczki do Urzędu Skarbowego. Co ważne – dobrowolnie, bez wezwania Skarbówki. Reguluje to Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od pożyczki – jaka jest jego wysokość?

  • 0,5% kwoty lub wartości pożyczki – jeśli kwota lub wartość pożyczki jest z góry ustalona; jeśli środki będą wypłacane kilka razy, a całkowita kwota pożyczki jest nieokreślona w chwili zawarcia umowy, podstawą do opodatkowania jest kwota każdorazowej wypłaty gotówki.
  • 20% – jeśli Urząd Skarbowy sam wezwie cię do wywiązania się z obowiązku odprowadzenia podatku.

Kiedy zapłacisz podatek od pożyczki?

Przelew do Urzędu Skarbowego wykonasz właściwie tylko w trzech przypadkach:

  1. kiedy pożyczasz więcej niż 9 637 zł (ponieważ to kwota zwolniona od podatku);
  2. kiedy ty i pożyczkodawca dokonacie zmian w umowie, które wpłyną na kwotę pożyczki;
  3. kiedy sąd wyda orzeczenie lub orzeknie ugodę, co również będzie wpływać na umowę pożyczki.

Kiedy jesteś zwolniony z obowiązku?

Ustawa określa, że jesteś zwolniony z obowiązku płacenia podatku od pożyczki, gdy pożyczasz od małżonka, dzieci i wnuków, rodziców, pasierbów, rodzeństwa oraz ojczyma lub macochy maksymalnie do 9 637 zł.

Jednak nie wszyscy pożyczają od rodziny. Osoby, które zaciągnęły dług w instytucji finansowej lub od innych osób fizycznych do łącznej kwoty 5 000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, również nie muszą płacić podatku od pożyczki.

Jakie obowiązki ma pożyczkobiorca względem podatku od pożyczki?

Podstawowym obowiązkiem pożyczkobiorcy jest dopilnowanie formalności.

Spisanie umowy w formie papierowej jest obowiązkowe w przypadku pożyczek na kwotę wyższą niż 500 zł. Jeśli pożyczasz mniej, niż pół tysiąca złotych, nie musisz tego dokumentować, jednak pamiętaj, że umowa pożyczki jest twoim zabezpieczeniem.

Dobrze przygotowana umowa pożyczki zawiera informacje o:

  • dacie i miejscu sporządzenia dokumentu,
  • przedmiocie umowy (pożyczka gotówkowa), pożyczanej kwocie oraz okresie trwania umowy,
  • zasadach spłaty i konsekwencjach braku terminowości,
  • a także podpisy stron zawierających umowę pożyczki.

Taka umowa nie musi być poświadczona notarialnie.

W ramach twoich obowiązków jest także złożenie deklaracji PCC (deklaracja podatku od czynności cywilno-prawnych). Masz na to 14 dni od momentu zaciągnięcia pożyczki. Deklarację PCC składasz w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca twojego zamieszkania lub przypisania.

Podsumowanie

Podatku od pożyczki nie musisz płacić, gdy pożyczasz od rodziny niecałe 10 000 zł lub innych osób fizycznych 5 000 zł. W innym przypadku powinieneś dobrowolnie odprowadzić w Urzędzie Skarbowym podatek od pożyczki w wysokości 0,5% kwoty lub wartości tej pożyczki.

Pamiętaj, że masz obowiązek dopilnowania formalności takich transakcji oraz złożenia deklaracji PCC w urzędzie do 14 dni od momentu otrzymania gotówki z pożyczki.