Przedawnienie pożyczki. Kiedy następuje?

adwokat czytający dokumenty

Sześć lat – tyle wynosi okres przedawnienia pożyczki dla osoby fizycznej. Konsekwencje, jakie ze sobą niesie ten przepis prawny są poważne, a sam bieg przedawnienia można łatwo przerwać.

Umowy pożyczkowe i kredytowe zawsze posiadają oznaczone terminy spłaty, których pożyczkobiorca zobowiązuje się dotrzymywać. Niestety nie zawsze warunki umowy zostaną w tym zakresie spełnione. Może się zdarzyć, że klient firmy pożyczkowej nie ma pieniędzy, żeby oddać dług.

Niektóre firmy zapobiegawczo dopuszczają refinansowanie pożyczek lub przedłużanie terminu spłaty, jednak czasem i to nie wystarcza. Klienci przestają całkowicie spłacać zobowiązanie i w pewnym momencie dochodzi do tzw. przedawnienia pożyczki.

Co to jest przedawnienie?

Co to właściwie jest przedawnienie pożyczki? Najprościej mówiąc, to granica czasu, po której dług przestaje być ważny i możliwy do odzyskania.

Kodeks Cywilny reguluje przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Artykuły 117 do 125 określają, czym jest przedawnienie, kiedy zaistnieje, kiedy może być przerwane oraz rozpoczęte na nowo. Dla osób fizycznych pożyczka ulega przedawnieniu po sześciu latach bez wzywania do zapłaty, a dla pożyczki na firmę – po trzech.

Mogłoby się wydawać, że skoro istnieje taka granica, to nie warto w ogóle spłacać pożyczek. Nic bardziej mylnego!

Przedawnienie pożyczki – jakie są skutki dla pożyczkobiorcy?

Nieuczciwe postępowanie powinno być piętnowane. Wiele osób postrzega pożyczkodawców jako firmy wykorzystujące sytuację materialną swoich klientów. Jednak to klient, który celowo unika spłacenia zobowiązania, jest nieuczciwy.

Dlatego firmy pożyczkowe, którym nie udało się odzyskać pożyczonych pieniędzy, mogą wpisać takiego klienta na listę dłużników i udostępnić tę informację w bazach gospodarczych. Wtedy inne podmioty – nie tylko firmy pożyczkowe, ale też sklepy, czy operatorzy sieci komórkowych – będą wiedzieć, że dany klient nie oddał pieniędzy.

W których bazach gospodarczych pojawi się stosowna informacja? Dłużnik może na pewno liczyć na obecność w tych najbardziej znaczących:

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wpis był widoczny także w innych bazach, jak KBIG, BIG Infomonitor czy BIG.

Konsekwencje, które stoją bezpośrednio za negatywnym wpisem w bazach gospodarczych to obniżenie zaufania u pożyczkodawców (klient nie jest wiarygodny), czy nawet brak możliwości zakupów rozłożonych na raty.

Skutki wpisu mogą się dawać we znaki przez wiele lat, dlatego niektóre osoby decydują się spłacić dług, pomimo jego przedawnienia. Jest wtedy szansa, że negatywny wpis zostanie usunięty.

Odsetki i dodatkowe koszty

Oprócz informowania innych podmiotów rynkowych o zaistniałej sytuacji firma pożyczkowa zgodnie z umową stara się wyciągać także konsekwencje finansowe. Ściślej mówiąc, będą to naliczane odsetki (regulowane przez prawo) oraz inne opłaty, jak monity czy koszty sądowe.

Przerwanie biegu przedawnienia

Zgodnie z art. 123 bieg przedawnienia roszczenia majątkowego przerywa się w przypadku wystąpienia trzech sytuacji.

  1. Pierwsza sytuacja odnosi się do podjęcia jakichkolwiek czynności przed sądem lub innym organem, które są nakierowane na odzyskanie pieniędzy. W praktyce oznacza to sprawę sądową.
  2. Druga sytuacja to uznanie długu. Klient przyznaje uczciwie, że firma ma prawo rościć żądania majątkowe i ubiegać się o spłacenie całego długu – wraz z odsetkami czy innymi kosztami określonymi w umowie.
  3. Ostatnia sytuacja odnosi się do mediacji. Strony umowy muszą zacząć negocjacje na polu terminu i wysokości kolejnych rat.

Jeśli dojdzie do którejkolwiek z powyższych sytuacji, wówczas bieg przedawnienia przerywa się i resetuje, czyli jest liczony od początku.

Na czym zależy pożyczkodawcom?

Pożyczkodawcy chcą chronić swoje interesy, dlatego nie dopuszczają do przedawnienia długu. Swoją uwagę skupiają na odzyskaniu kapitału pożyczki oraz kosztów udzielenia pożyczki. Aby osiągnąć cel, stosują różne zabiegi.

  • Przedłużenie terminu spłaty – możliwość zmiany warunków pierwotnej umowy i oddanie pieniędzy w późniejszym czasie
  • Zawieszenie rat – możliwość skorzystania z “wakacji od pożyczki”, zregenerowania swoich finansów i powrotu do regularnego spłacania zobowiązania
  • Konsolidacja pożyczek – to połączenie rat wielu pożyczek w jedną, wygodniejszą dla klienta, płaconą tylko jednemu podmiotowi
  • Refinansowanie pożyczki – inna firma udziela klientowi pożyczki w konkretnym celu: spłacenia pierwszego zobowiązania
  • Wezwania do zapłaty (monity przed sądowe) – przypomnienia, SMSy, maile, telefony oraz listy to narzędzia, z których korzystają pożyczkodawcy, aby odzyskać (w zgodzie z umową) swoje pieniądze
  • Działania negocjacyjne (windykacyjne) – windykatorzy telefoniczni i terenowi mają za zadanie odzyskanie całej lub możliwie dużej kwoty pożyczki; będą zatem podejmować negocjacje z klientem, rozkładając spłatę długu np. na małe tygodniowe kwoty
  • Sprawy sądowe – jeśli dłużnik przegra w sądzie sprawę o pożyczkę, zostanie obciążony dodatkowo kosztami sądowymi

Czy warto czekać na przedawnienie pożyczki?

Nie warto! Gdy firma domaga się uregulowania zobowiązania finansowego, lepiej wywiązać się z umowy i oddać pieniądze. Klient unika wtedy nie tylko obciążenia swojego budżetu karami umownymi czy kosztami sądowymi, ale nie dopuszcza również do pojawienia się w historii kredytowej negatywnych wpisów.

Przedawnienie pożyczki w pigułce

Kodeks Cywilny reguluje kwestie związane z przedawnieniem roszczeń. W przypadku pożyczek dla osób fizycznych okres przedawnienia liczy 6 lat, a w przypadku pożyczek na działalność gospodarczą 3 lata.

Firmy pożyczkowe stosują szereg narzędzi, aby przerywać bieg terminu przedawniania – od polubownego załatwienia sprawy aż po wejście na drogę sądową. Chronią w ten sposób swoje interesy przed nierzetelnymi klientami.

Osoba, która nie odda swojego zobowiązania na czas, może liczyć na odpowiednie wpisy w bazach gospodarczych i utratę wiarygodności kredytowej.