Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „Łowca Chwilówek”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy lowcachwilowek.pl udostępniany jest przez spółkę Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie.
 2. Serwis udostępnia informacje i materiały, dotyczące podmiotów oferujących produkty finansowe – w postaci pożyczek krótkoterminowych, stanowiących kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2011 nr 126 poz. 715, z późn. zm.) oraz porównywarkę ofert instytucji finansowych, oferujących pożyczki.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu lowcachwilowek.pl.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lowcachwilowek.pl użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu.
 1.  DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 1. Usługodawca – spółka Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 588980, NIP 5272751881,
 2. Serwis – internetowa platforma informatyczno – informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym sowafinansowa.pl, w ramach której oferowany jest kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie,
 5. Usługa – usługa elektroniczna w rozumieniu Ustawy, realizowana w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczona nieodpłatnie, obejmujące w szczególności (i) przeglądanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie (ii) udostępnienie Porównywarki
 6. Porównywarka – elektroniczne zestawienie ofert instytucji finansowych, oferujących pożyczki, udostępnione w Serwisie, zawierające podstawowe informacje na temat oferty, tj. nazwę instytucji finansowej, która oferuje pożyczkę, kwotę pożyczki, okres na jaki zostaje udzielona, stopę RRSO, które poprzez odkliknięcie przycisku „sprawdź” umożliwia Użytkownikom przekierowanie do serwisów internetowych poszczególnych instytucji finansowych, gdzie mogą uzyskać więcej informacji na temat oferowanej pożyczki lub sfinalizować zawarcie umowy o pożyczkę;
 7. Materiały – treści udostępniane w Serwisie o charakterze informacyjnym, dotyczące produktów finansowych, zasad i procedur udzielania pożyczek itp., stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
 8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.),
 9. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU; ŚWIADCZENIE USŁUGI
 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Materiałami i skorzystać z udostępnianej w nim Porównywarki.
 2. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
 3. Skorzystanie z Usług w Serwisie, w tym z Usługi Porównywarki nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika
 4. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu lub przekierowania Użytkownika poza Serwis, do innych stron internetowych.
 5. Aktualna Porównywarka wyświetlana jest po wejściu Użytkownika na stronę główną Serwisu.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji zaznajomienia się ze szczegółową ofertą danej instytucji finansowej, poprzez klikniecie przycisku „sprawdź”, w wyniku którego zostanie przekierowany do serwisu internetowego danej instytucji finansowej.
 7. W ramach Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy pożyczki.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi, poprzez zamknięcie w przeglądarce internetowej strony Serwisu.
 1. WYMOGI TECHNICZNE
 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,
  2. oprogramowania:
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
  W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje Użytkownika dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres Usługodawcy – ul. Wolska 88, 01 – 141 Warszawa lub na adres mailowy kontakt@sowafinansowa.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@sowafinansowa.pl.