Umowa pożyczki. Wzór

podanie sobie rąk

Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa pożyczki? Ile mogą wynosić maksymalne koszty pożyczki? Jakie obowiązują zasady spłaty długu? Podpowiadamy, jak zabezpieczyć swoje interesy i nie dać się wpędzić w kłopoty.

Do kwoty 500 zł umowę pożyczki możesz zawrzeć zarówno w formie ustnej (tzw. umowa dżentelmeńska), jak i pisemnie. Powyżej tej kwoty prawo obliguje strony umowy do zawarcia jej w formie pisemnej.

Jak powinna wyglądać wzorowo skonstruowana umowa?

Umowa pożyczki – koszty

Koszty to jeden z najważniejszych elementów umowy. Dokument powinien dokładnie określać opłaty, jakie poniesie pożyczkobiorca.

Będą to:

 • odsetki nominalne (maksymalne odsetki nominalne nie mogą być większe niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych)
 • prowizja
 • opłaty dodatkowe (np. przygotowawcza, operacyjna, za ubezpieczenie, za monity)

Na umowie musi pojawić się także Całkowity Koszt Kredytu, czyli zsumowane koszty.

Umowa pożyczki a zasady spłaty

Ustalenie zasad spłaty pożyczki jest niezwykle ważne ze względu na dobro obydwu stron. Jakie zasady powinien określać dokument?

 • Czas trwania umowy. Pożyczkobiorca musi być świadomy, na jaki czas pożycza pieniądze. Najpopularniejszy model pożyczkowy to chwilówki na okres od 1 do 30 dni oraz pożyczki gotówkowe na 3 do 24 miesięcy.
 • Ilość i wysokość każdej raty. Ten punkt wskazuje, na ile konkretnie rat jest rozbita spłata pożyczki oraz jaka będzie ich wysokość dla każdej z rat.
 • Harmonogram spłaty. Najczęściej jest dołączany do umowy jako załącznik, co porządkuje strukturę dokumentu. Terminy podawane w harmonogramie powinny być dokładne, a nie orientacyjne.
 • Konsekwencje niespłacenia pożyczki w terminie. Określenie działań pożyczkodawcy, w ramach których będzie dochodził spłacenia pożyczki, pomoże w przypadku przekraczania terminów spłaty.
 • Wcześniejsza spłata lub przedłużenie spłaty. Umowa powinna wskazywać obie te sytuacje i precyzować, czy pożyczkobiorca będzie ponosić dodatkowe koszty, oddając wcześniej pieniądze lub odkładając spłatę w czasie.

Dokument musi także zawierać informacje dotyczące odstąpienia od umowy (prawnie klient ma na taką decyzję 14 dni bez ponoszenia konsekwencji) oraz dróg zgłoszenia reklamacji.

Co jeszcze musi określać umowa pożyczki?

Jest wiele elementów, które musi precyzować umowa pożyczki. Bez nich, interesy pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy nie są odpowiednio chronione. Jakie to elementy?

 1. Strony umowy – czyli oznaczenie osób lub firm, które udzielają pożyczki i z tej pożyczki korzystają. Osoba fizyczna na umowie powinna podać dane umożliwiające jej pełną identyfikację – najczęsciej będą to dane z dowodu osobistego. Identyfikacja firmy odbywa się z kolei przez podanie NIP-u, REGONU-u, KRS-u oraz nazwy i siedziby firmy.
 2. Przedmiot umowy pożyczki – czyli oznaczenie, że to pożyczka gotówkowa, rzeczowa lub inna. Wraz z przedmiotem pożyczki określa się jej wartość; w przypadku pożyczki gotówkowej jest to kapitał pożyczki.
 3. Dodatkowe wymagania stawiane pożyczkobiorcy – na przykład obligatoryjne ubezpieczenie pożyczki, wprowadzenie do umowy żyranta czy inne dodatkowe zabezpieczenie.

Ostatnim elementem, bez którego umowa traci ważność, są podpisy stron umowy.

Podsumowanie

Teraz już wiesz, jak powinna być przygotowana umowa pożyczki. Dokument musi dokładnie określać strony i przedmiot pożyczki, wysokość kosztów (w tym Całkowity Koszt Pożyczki) oraz zasady, na jakich pożyczka będzie spłacana. Dodatkowo musi być opatrzona datą.

Pomimo że do kwoty 500 zł nie ma obowiązku zawierania umów pisemnych, pamiętaj, że dokument ten każdorazowo stanowi potwierdzenie tego, ile pieniędzy pożyczyłeś oraz ile zobowiązujesz się oddać. Warto, abyś zadbał o swoje interesy z poprawnie skonstruowanym dokumentem.