10 najlepszych pożyczek

1
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

lendon

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 5 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości przedłużenia terminu spłaty, pożyczkodawca oferuje jednak możliwość refinansowania.

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej udzielanej przez jednego z pożyczkodawców współpracujących z LendOn.pl Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Nieterminowa spłata pożyczki będzie się wiązać z:

– rozpoczęciem działań windykacyjnych przy pomocy Pośrednika w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,
-przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności za pomocą Pośrednika
– prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej za pomocą Pośrednika lub innych podmiotów świadczących w/w usługi
– dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego za pomocą Pośrednika
– umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG za pomocą Pośrednika
– sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności przy pomocy Pośrednika
– cesji wierzytelności na podmiot trzeci przy pomocy Pośrednika

Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony pożyczkobiorca.

Informacje pochodzą ze strony pożyczkodawcy.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon.-pt.: 8.00 - 21.00
sob.-ndz.: 9.00 - 18.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 70 lat

Okres pożyczki: 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: standardowo 30 - 40 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, PeKaO S.Aa., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, Wschodni Bank Cukrownictwa

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, Związek Banków Polskich, BIG, ERIF, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- informacje o zatrudnieniu
- adres poczty elektronicznej

2
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

filarum

Pożyczasz
1000
Oddajesz
1000
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1000.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Brak możliwości przedłużenia spłaty

1. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (14% wartość na dzień 11 marca 2016 r.) oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.
2. Na czynności windykacyjne oraz upominawcze składają się: upomnienia wysyłane poprzez wiadomości sms, upomnienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemne wezwania do zapłaty wysyłane listem poleconym oraz ewentualnie upomnienia telefoniczne.
3. Pożyczkodawca może powierzyć wykonywanie czynności upominawczych i windykacyjnych podmiotom trzecim
4. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
5. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.
(źródło: warunki umowy pożyczki w filarum.pl)

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

222...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 7.00 - 23.00
sob. - nd.: 7.00 - 23.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 70 lat

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 000 zł

Przelew środków: informacja na stronie pożyczkodawcy

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Pekao SA, BZ WBK, mBank, Alior, PKO BP, Millennium Bank

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ZBP, ERIF BIG, KRD BIG, KBIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

3
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

extraportfel

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 2000.00
OKRES:
od 5 dni
do 45 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości przedłużenia spłaty, w zamian można skorzystać z oferty refinansowania.

Refinansowanie umożliwia terminową spłatę dotychczasowych zobowiązań za pośrednictwem pożyczkodawcy współpracującego z extraportfel.pl, który na zlecenie klienta dokonuje spłaty obecnej pożyczki.  Klient sam określa termin spłaty nowozaciągniętego zobowiązania u nowego pożyczkodawcy.

Za zobowiązanie niespłacone w terminie zostaną naliczona dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilneg, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy pośredników mających na celu odzyskanie wierzytelności, w tym w szczególności do:

– rozpoczęcia działań windykacyjnych przy pomocy pośrednika w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,

– przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności za pomocą pośrednika,

– prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej za pomocą pośrednika lub innych podmiotów świadczących w/w usługi,

– dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego za pomocą pośrednika,

– umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG za pomocą pośrednika,

– sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności przy pomocy pośrednika,

– cesji wierzytelności na podmiot trzeci przy pomocy pośrednika.

Informacja pochodzi z dokumentu umowy Extraportfel.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Obsługa klienta:
pn. - pt.: 08:00 - 21:00
sob.: 09:00 - 18:00

Windykacja:
pn. -pt.: 8.00 -20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21-70 lat

Okres pożyczki: od 5 do 45 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 2 000 zł

Przelew środków: do dwóch dni roboczych

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Pekao S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A., Getin Noble Bank, Nordea Bank S.A., Wschodni Bank Cukrownictwa

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, KRD, BIG ERIF

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

4
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

alfakredyt

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 7 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 1000 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 102.50 zł na okres 14 dni: 165.00 zł na okres 30 dni: 275.00 zł

Firma wysyła monity z nastepującą częstotliwością:

– pierwszy monit -wysłany nie wcześniej niż 7 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 7 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– drugi monit – wysłany nie wcześniej niż 14 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 14 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– trzeci monit – wysłany nie wcześniej niż 24 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 24 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

– czwarty monit – wysłany nie wcześniej niż 34 dni po upływie terminu spłaty, bądź wysłane nie wcześniej niż 34 dni po upływie przedłużonego okresu spłaty pożyczki

* Alfa kredyt nie nalicza żadnych opłat za monity.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

876...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 7.00 - 22.00
sob. - nd.: 9.00 - 20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65

Okres pożyczki: 5 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: nawet 15 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Alior Bank, mBank, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ERIF BIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- informacje na temat pracodawcy
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

5
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

netcredit

Pożyczasz
2000
Oddajesz
2000
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 150.00
do 2000.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 2000 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 446 zł na okres 14 dni: 500 zł na okres 30 dni: 600 zł

1. W przypadku opóźnienia w spłacie zgodnie z umową, do pożyczki zostaną doliczone odsetki maksymalne  w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

2. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.

3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).

4. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

(źródło: Umowa Ramowa Net Credit)

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

Obsługa klienta:
pon. - pt.: 7.00 - 24.00
sob. - nd.: 7.00 - 23.00

Windykacja:
pon. - nd.:8.00 - 20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 70 lat

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 150 zł do 2 000 zł

Przelew środków: do 1 dnia roboczego

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Millennium S.A, Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Alior Bank S.A. ING Bank Śląski S.A. PeKaO Bank S.A., PKO Bank Polski S.A

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ERIF BIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- informacje o dochodach i wydatkach
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
- trzeba posiadać stałe dochody

6
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

viasms

Pożyczasz
1000
Oddajesz
1000
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1000.00
OKRES:
od 7 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Brak możliwości wydłużenia spłaty.

W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności koszty nieterminowości to odsetki dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu pożyczki.

Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki spowoduje, że pożyczkodawca rozpocznie procedury windykacyjne i będzie miał możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych.

 

Informacje pochodzę ze strony internetowej pożyczkodawcy.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22-...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 8.00 - 22.00
sob.: 8.00 - 18.00
nd.: 10.00 - 18.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 65 lat

Okres pożyczki: 7 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 000 zł

Przelew środków: nawet do 15 minut od pozytywnej decyzji kredytowej (jeśli klient ma rachunek w tym samym banku co firma, w przeciwnym razie do 3 dni)

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Alior Bank/T-Mobile, Orange Finanse

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ZBP, ERIF BIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej
- w niektórych przypadkach: wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy

7
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

ferratum

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 15 dni
do 60 dni
Uwaga!
Jeśli brałeś/aś już darmową pożyczkę w Ofin, Ekspres Kasa czy KasaTak, nie otrzymasz pożyczki za 0 zł w Ferratum.

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Pożyczkę na krótko można przedłużyć maksymalnie 2-krotnie

Każde przedłużenie spłaty pożyczki wynosi 30 dni W przypadku pożyczek 60-dniowych - każdą ratę można przedłużyć tylko 1 raz

Od 11.03.2016r. przedłużenia będa realizowane w oparciu o dodatkowe zabezpieczenie Banku tj. poręczenia fizycznego lub poręczenia prawnego.

W przypadku wyboru Gwaranta prawnego koszt przedłużenia pożyczki wynosi 25% kapitału początkowego zaciągniętego zobowiązania kwotę przedłużenie należy wpłacić na podane w informacji konto Gwaranta prawnego.

W przypadku wybory Gwaranta indywidualnego Klient nie ponosi żadnego kosztu przedłużenia pożyczki Warunkiem przedłużenia jest dostarczenie w terminie 5 dni umowy gwarancji podpisanej przez gwaranta (żyranta) oraz 2 świadków (lub notariusza).

W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za zwłokę narastają w maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, tj. w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych oraz podlegają zmianom wraz ze zmianą stopy referencyjnej.

Informacje pochodzą ze strony internetowej Ferratum.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

71 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - nd.: 24h

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 75 lat

Okres pożyczki: 15, 30 lub 60 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: nawet do 10 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PEKAO S.A, BZ WBK

Bazy sprawdzane przez firmę:

ERIF BIG oraz KRD BIG

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- informacja o dochodach
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

8
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

vivus

Pożyczasz
1600
Oddajesz
1600
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1600.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 500 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 54.50 zł na okres 14 dni: 69.50 zł na okres 30 dni: 78.50 zł

Nowy klient może przedłużyć pożyczkę maksymalnie dwa razy.

  • Brak spłaty po terminie spowoduje dzienne naliczanie odsetek w wysokości 10% w skali roku.

* Koszty nieterminowości są to koszty windykacyjne, które mogą na dalszym etapie wzrosnąć także o koszty sądowe, windykacji zewnętrznej, a także o koszty komornicze. Opóźnienie w spłacie zadłużenia może także skutkować obniżeniem zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

Dane kontaktowe

E-mail:

kon...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

221...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 6.00 - 23.00
sob. - nd.: 6.00 - 23.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 78

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 600 zł

Przelew środków: zależny od banku pożyczkobiorcy

Konta bankowe pożyczkodawcy:

Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, system Blue Cash

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIK, ERIF BIG, KBIG, KRD BIG oraz BIG InfoMonitor

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

9
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

latwykredyt

Pożyczasz
1500
Oddajesz
1500
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 100.00
do 1500.00
OKRES:
od 7 dni
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Dla pożyczki 1000 zł udzielonej na 30 dni:

na okres 7 dni: 100 zł na okres 14 dni: 170 zł na okres 30 dni: 280 zł

Naliczone będą odsetki maksymalne za opóźnienie (tj. nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i5,5 punktów procentowych) zgodnie z art. 481 § 211Kodeksu Cywilnego) liczone od dnia kiedy pożyczka miała być zwrócona do dnia zapłaty.

Pożyczkodawca może dochodzić swoich należności za pośrednictwem osób trzecich. Kosztami związanymi z dochodzeniem należności, zostanie obciążony klient. Przy czym, w przypadku dochodzenia należności od klienta przez osoby trzecie, pożyczkodawca nie będzie pobierał od klienta żadnych kosztów z tym związanych. W przypadku postępowania sądowego i egzekucyjnego kosztami zostanie obciążony Klient.

Informacja pochodzi ze strony Łatwy Kredyt.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

22 ...Pokaż dane

Godziny pracy:

pon. - pt.: 7.00 - 22.00
sob. - nd.: 9.00 - 20.00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 20 - 65 lat

Okres pożyczki: 7 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 100 zł do 1 500 zł

Przelew środków: nawet 15 min (zależne od banku)

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO, BZ WBK, mBank, Pekao, Millennium, ALIOR, GETIN, BPH, PARIBAS, Pocztowy

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIG Infomonitor, KRD, BIK

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- numer rachunku bankowego
- dane pracodawcy
- numer telefonu komórkowego
- adres poczty elektronicznej

10
Przykładowa oferta pożyczki dla nowego klienta
 

tanikredyt

Pożyczasz
1700
Oddajesz
1700
Koszt
0
RRSO: 0%
Możliwy zakres pożyczki
KWOTA:
od 200.00
do 1700.00
OKRES:
od 1 dnia
do 30 dni

Wydłużenie spłaty

Koszty nieterminowości

Dodatkowe informacje

Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki

Pożyczkodawca zastrzega możliwość wprowadzenia promocji polegających na przedłużeniu okresu spłaty pożyczki, przy czym warunki opisanych powyżej akcji promocyjnych będą każdorazowo określone na stronie internetowej.

 

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, pożyczkodawca poinformuje pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu.

W razie niespłacania należności w terminie pożyczkodawca podejmie czynności windykacyjne polegające na wysłaniu pisemnego monitu dwukrotnie w ciągu miesiąca kalendarzowego w odstępach czasu wynoszących co najmniej 10 dni. Jeśli czynności te okażą się bezskuteczne, pożyczkodawca ma prawo do przekazania długu innym podmiotom bądź do dochdzenia swoich praw w sądzie.

 

Informacje pochodzące ze strony internetowej Tani Kredyt.

Dane kontaktowe

E-mail:

inf...Pokaż dane

Telefon kontaktowy:

...Pokaż dane

Godziny pracy:

pn. - pt.: 8.00 - 20.00
sob.: 9:00-17:00

Szczegóły pożyczki

Wiek pożyczkobiorcy: 21 - 65 lat

Okres pożyczki: 1 - 30 dni

Zakres pożyczki: od 200 zł do 1700 zł

Przelew środków: min. 15 minut

Konta bankowe pożyczkodawcy:

PKO BP, Alior Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Bank MIllennium S.A.

Bazy sprawdzane przez firmę:

BIG Infomonitor, BIG ERIF, KRD

Wymagane do złożenia wniosku:

- dowód osobisty
- konto bankowe
- aktywny numer telefonu komórkowego

Sprawdź pozostałe oferty

O porównywarce

Chwilówka przez internet to inaczej szybka pożyczka terminowa. Formalności, które należy spełnić, skrócone zostały do minimum, często jedynym potrzebnym dokumentem jest dowód osobisty. Pożyczkodawca nie pyta o cel, od razu wypłaca środki. Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z ofert, które nic nie kosztują. Kwota do oddania równa jest kwocie pożyczanej. Jednak czasem jest to promocja tylko dla nowych klientów, którzy po raz pierwszy decydują się na to finansowe rozwiązanie, dlatego podejmując decyzję należy zagłębić się w szczegóły.

Nasza porównywarka współpracuje jedynie z rzetelnymi firmami pożyczkowymi, dzięki czemu konsument skutecznie i bezpiecznie zyskuje wsparcie finansowe. Pomimo wielu negatywnych opinii chwilówka jest rozwiązaniem bezpiecznym, szybkim i łatwym. Niejednokrotnie wystarczy dostęp do Internetu, aby po 15 minutach konto zostało zasilone wnioskowaną kwotą. Jak wybrać najlepszą pożyczkę online? Warto do tego celu posłużyć się porównywarką chwilówek przez internet. Klikając w wybraną opcję następuje przekierowanie do oryginalnej strony, na której można złożyć wniosek.

Rozwiązanie to jest zdecydowanie łatwiejsze aniżeli pożyczki bankowe. Od zainteresowanego nie wymaga wkładów własnych, zaświadczeń o zatrudnieniu i długiego oczekiwania.